• 626-335-2300
  • 626-914-0713
  • 210 S Grand Ave Unit 116, Glendora, CA 91741

Usuń konto Zalando 2023 ⭐️ Łatwe usuwanie konta

Usługodawcą w zakresie weryfikacji wypłacalności konsumentów w Niemczech jest Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, Baden-Baden, Niemcy. Sposób przetwarzania przez nas danych może się różnić w zależności od kraju. W uzasadnionych przepisami dow jones (dow 30) ciśnienie kanał rezystancja na 16 640 przypadkach możliwe jest odstąpienie od usunięcia, jeżeli dotyczy to danych anonimizowanych lub pseudonimizowanych, a usunięcie uniemożliwiłoby lub poważnie utrudniłoby przetwarzanie do celów naukowych i badawczych lub do celów statystycznych.

Jeżeli pracują oni dla nas jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi. Jeżeli użytkownik dokonuje zakupów u partnera Zalando, przekazujemy określone dane zakupów do partnera Zalando (np. imię i nazwisko oraz adres dostawy), aby partner Zalando mógł dostarczyć użytkownikowi zamówiony towar. Podane powyżej informacje wykorzystujemy w ramach optymalizacji on-site, aby prezentować użytkownikom przydatne propozycje i treści, gdy wyszukują oni produkty, otwierają stronę startową lub odwiedzają rubrykę z produktami.

Oczywiście przestrzegamy przy tym uznanych standardów w zakresie ochrony danych w ramach badań naukowych. Oznacza to także, że przetwarzamy dane użytkowników wyłącznie w zebranej, zanonimizowanej lub pseudonimizowanej formie w celach naukowych, przykładowo zastępując wszelkie dane umożliwiające identyfikację, jak imię i nazwisko użytkownika, innymi danymi. 5.1 zapowiedź zysków exxonmobil za trzeci kwartał 2021 Karty upominkowe można zrealizować w celu zakupu produktów kwalifikowanych, które są oferowane przez Zalando SE lub innych sprzedawców na stronie internetowej i w aplikacji. Produkty kwalifikowane są produktami, które służą do kształtowania wyglądu zewnętrznego (np. ubrania, buty). Karty upominkowej nie można wykorzystać do zakupu kolejnej karty upominkowej.

Pierwszym krokiem do usunięcia konta Zalando przez e-mail jest zalogowanie się na konto e-mail używane do konta Zalando. Upewnij się, że masz dostęp do tego konta e-mail, ponieważ otrzymasz potwierdzenie zamknięcia konta. Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że jesteś właścicielem konta. Po wprowadzeniu hasła możesz opcjonalnie wybrać powód dezaktywacji konta. W obszarze “Żądanie i usuwanie danych” znajduje się opcja “Usuń konto klienta”.

3 Jakie dane są zapisywane w związku z moim kontem klienta?

Statystyki strony zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających fanpage i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. Nie mamy dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez Facebook na potrzeby przygotowywania statystyk strony. Selekcję i przetwarzanie danych na potrzeby przygotowywania statystyk strony prowadzi wyłącznie serwis Facebook. To, jakie serwisy społecznościowe są dostępne w celu udostępniania treści, zależy od tego, do jakich serwisów społecznościowych należy dany użytkownik, a także jak skonfigurował on swoje konto w danym serwisie oraz urządzenie. Więcej szczegółów można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych używanych przez użytkownika serwisów społecznościowych. Jeżeli funkcja ta jest dostępna i aktywna na urządzeniu użytkownika, rejestrujemy także jednoznaczny identyfikator urządzenia (np. tzw. „ID reklamy” w przypadku urządzenia z systemem Android lub „Ad-ID” w przypadku urządzenia Apple).

Dlatego w ramach Grupy Zalando dostęp do danych użytkownika uzyskują te przedsiębiorstwa i działy, dla których jest to niezbędne w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych lub w celu realizacji określonych funkcji w ramach Grupy Zalando. Informujemy, że dane wykorzystywane w ramach retargetingu są niezbędne także do innych celów (łącznie z udostępnianiem naszych usług). Na swoim koncie klienta użytkownik może w każdej chwili zobaczyć większość danych zapisanych przez nas w ramach konta klienta.

Nie można wypłacić kwoty karty upominkowej w gotówce, kwota ta nie podlega też oprocentowaniu. 5.3 Karty upominkowe można zrealizować w ciągu 5 (pięciu) lat od zakupu karty upominkowej. 5.4 W przypadku anulowania zamówienia lub zwrotu towaru, dla którego została użyta karta upominkowa, zapłacona kwota zostanie udostępniona do celów przyszłych zakupów. Jeżeli użytkownik szuka obuwia sportowego na stronie internetowej partnera Zalando w zakresie reklamy, możemy uwzględnić tę informację podczas wyszukiwania produktów w sklepie Zalando.

  • Jeśli powodem usunięcia tego konta jest e-mailspamując, zalecamy, abyś mógł oznaczyć wiadomość jako spam podczas otwierania poczty lub anulować subskrypcję biuletynu, klikając przycisk rezygnacji podany na dole otrzymanej wiadomości.
  • Warunkiem jest, aby te nowe cele, w ramach których dane mają być wykorzystywane, nie istniały jeszcze w chwili zapisywania określonych danych lub były jeszcze niemożliwe do przewidzenia oraz aby możliwe było pogodzenie nowych celów z tymi, dla których dane te zostały pierwotnie zapisane.
  • Nasi partnerzy w zakresie reklamy muszą się zobowiązać wobec Zalando, że będą przekazywać wyłącznie zagregowane, zaszyfrowane lub anonimowe dla Zalando dane, uniemożliwiając nam w ten sposób przypisanie danych do określonej osoby, w szczególności do określonego użytkownika sklepu Zalando.
  • Wyjątek dotyczy przetwarzania danych na potrzeby analizy korzystania (statystyk strony), które opisano poniżej – wówczas za przetwarzanie odpowiadamy wspólnie z serwisem Facebook.
  • Niektóre z naszych aplikacji mobilnych umożliwiają wyświetlenie sklepów znajdujących się w pobliżu lub zaproponowanie produktów pasujących do aktualnego miejsca pobytu użytkownika.

Wiadomości push to specyficzna dla aplikacji forma wiadomości, za pomocą której możemy bezpośrednio skontaktować się z użytkownikiem. Jeżeli użytkownik sobie tego nie życzy, może w każdej chwili dezaktywować usługę push w ustawieniach swojego urządzenia oraz w ustawieniach aplikacji. Stosowane przez nasze strony internetowe pliki cookie mogą pochodzić od Zalando lub od partnerów w zakresie reklamy. Aby zaakceptować stosowanie plików cookie Zalando, blokując jednocześnie użycie plików cookie naszych partnerów w zakresie reklamy, należy dokonać odpowiednich ustawień w przeglądarce (np. opcja „Blokowanie plików cookie witryn zewnętrznych podmiotów”). Z reguły na pasku menu przeglądarki internetowej poprzez funkcję pomocy można uzyskać informacje na temat odrzucania nowych i wyłączania zapisanych plików cookie. W przypadku komputerów używanych przez wiele osób, które są tak skonfigurowane, że akceptują pliki cookie oraz flash cookie, zalecamy całkowite wylogowanie się po zakończeniu wizyty na naszych stronach internetowych.

Aplikacja Zalando:

Stosujemy procesy techniczne i ręczne w celu zapobiegania oszustwom, aby chronić nas i naszych użytkowników przed niewłaściwym wykorzystaniem ich danych, w szczególności w formie fałszywych zamówień. Rekord danych jest porównywany z wcześniejszym sposobem korzystania ze strony i składania zamówień. Ponadto następuje porównanie z ogólnymi rekordami danych ze wszystkich zamówień dokonanych w Zalando (także z innych przedsiębiorstw Grupy Zalando), w ramach których dokonano oszukańczych działań lub istniało podejrzenie co do takich działań. Porównanie to ma na celu rozpoznanie wzorców oszukańczych działań oraz zapobieganie oszustwom i kradzieżom tożsamości poprzez porównanie tych wzorców. Czasem, gdy na podstawie naszej analizy, prawdopodobieństwo oszustwa jest bardzo wysokie, możemy anulować zamówienia lub dezaktywować konta, aby zminimalizować ryzyko fałszywych zamówień i chronić użytkowników, których konta mogły zostać przejęte. Współpraca z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi następuje w sposób specyficzny dla kraju, aby uwzględnić uwarunkowania i wymogi specyficzne dla danego kraju.

Ogólne uwagi przed usunięciem konta

Administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują zachowania użytkowników za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów Facebook i Instagram. Administratorzy fanpage’y mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających fanpage’e. W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.

4 Zapobieganie oszustwom, wybór sposobu zapłaty i weryfikacja wypłacalności

Taka personalizacja zakupów stanowi integralną część newslettera sklepu Zalando. W dowolnej chwili użytkownik może sprzeciwić się personalizacji, zmieniając ustawienia w sekcji „Preferencje plików cookie” w witrynie internetowej Zalando. Jeśli użytkownik zapisze się na newsletter, tymczasowo przechowamy jego adres IP oraz informację na temat czasu zgłoszenia subskrypcji i jej potwierdzenia. Dzięki temu będziemy mogli udowodnić, że użytkownik faktycznie zapisał się na subskrypcję, i rozpoznać wszelkie przypadki nieuprawnionego użycia adresu e-mail użytkownika. Aby zrezygnować z subskrypcji newslettera sklepu Zalando, można skorzystać z linku zawartego w każdej wiadomości e-mail z newsletterem. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć przetwarzanie swoich danych w celu retargetingu.

Wygląda na to, że podany adres strony jest już aktywny lub nigdy nie istniał. Zaloguj się na swoje konto Zalando i przejdź do sekcji „Moje zamówienia”. Aby zrezygnować z subskrypcji lub w przypadku jakichkolwiek trudności napisz na Zapytania można kierować do Zalando, wówczas przekażemy je obsłudze serwisu Facebook. Uczestnicy należący do naszego klubu zakupów online Lounge by Zalando regularnie otrzymują nasz newsletter Lounge by Zalando zawierający informacje na temat aktualnych akcji promocyjnych.

Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza w żaden sposób Państwa ustawowego prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu, które pozostają nienaruszone. W ramach naszych usług możemy także oferować użytkownikom możliwość zarejestrowania się u nas bezpośrednio przy użyciu swojego konta w serwisach społecznościowych. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z tej funkcji, najpierw zostanie przekierowany do oferty określonego serwisu społecznościowego.

Są to w szczególności takie obszary nauki, jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, przetwarzanie języka naturalnego oraz głębokie uczenie. Badania naukowe w Zalando koncentrują się na rozwiązywaniu rzeczywistych, codziennych problemów związanych z zakupami online. Badania te mają służyć optymalizacji i rozwojowi istniejącej oferty usług. Dzięki temu możemy przykładowo tworzyć aplikacje mobilne, które będą w stanie proponować użytkownikom produkty dopasowane do ich zainteresowań, rozpoznawać style i przyporządkowywać produkty, które będą odpowiadać rzeczywistym zainteresowaniom użytkownika. Zalando gromadzi dane urządzenia i dane dostępowe w ramach usług internetowych i mobilnych oferowanych przez Zalando (np. sklep Zalando). Dodatkowe informacje można uzyskać, zapoznając się z treścią części zatytułowanych „Jak Zalando wykorzystuje moje dane w celach reklamowych?

Ochrony danych, aby uzyskać odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące ochrony danych i egzekwowania Państwa praw. Prawa przysługujące użytkownikowi opisano w części zatytułowanej „Jakie prawa w zakresie ochrony amerykanie kupili rekord 17m dział w roku niepokojów, analizy stwierdza, danych mi przysługują? ” – dotyczą one również przetwarzania danych w związku z naszymi fanpage’ami. Ponadto w ramach analizy korzystania okazjonalnie przeprowadzamy także tak zwane testy A/B.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *